Се продава:

-Ливадско сено во бали, реколта 2016

-Грашак со жито во бали

Телефон за контакт:  078/219-034

se prodava livadsko seno vo bali